top of page

Vereenvoudigen notatie akkoorden

(nutteloze pagina maar misschien leuk om te lezen)

Ik heb gekeken of de notatie van akkoorden te vereenvoudigen is.

Dan bedoel ik niet zoiets als het "Nashville Number System". Dat is geen  vereenvoudiging, maar een snel notatie-systeem bovenop de klassieke akkoordenleer.

 

Waar ik ook niet op doel zijn de systemen speciaal voor instrumenten, zonder noten en zonder akkoorden, zoals "Klavarskribo" voor toetsen en "tabulatuur" voor gitaar. Bij deze systemen wordt direct aangegeven welke toetsen of vakjes je in moet drukken. Je hoeft niet te begrijpen wat er staat (wat overigens ook zo is bij noten lezen).

 

Als een van deze systemen je helpt om een instrument te (leren) bespelen is het prima natuurlijk, maar als je iets van muziek wilt begrijpen ontkom je niet aan de theorie op deze site incl. die rommelige notatie van akkoorden en benamingen van intervallen en toonladders. Dat is nu eenmaal "de taal" waarmee men communiceert over de klank van muziek.

 

Als iemand iets wil veranderen aan de notatie van akkoorden ziet men  alleen problemen. Alle muziek en lesstof van de afgelopen eeuwen zou  herschreven moeten worden, of er gaan twee notatie-systemen naast elkaar bestaan en dat vindt men onacceptabel. Elke poging is kansloos.

 

Maar mensen kunnen volgens mij best wel 2 systemen bevatten, vooral als een nieuwe notatie als duidelijker ervaren wordt. Het gaat dan wel om notaties voor gelijkzwevend gestemde instrumenten. Men hoeft niet alles wat ooit gepubliceerd is aan te passen. Alleen als je iets ouds nodig hebt moet je het omzetten m.b.v. een "omreken-model". Niet leuk, maar ook geen ramp en na verloop van tijd is iedereen er aan gewend. Het gaat niet gebeuren, maar als het zou gebeuren denk ik bijv. aan het volgende notatie-systeem:

In de naam van een akkoord worden de trappen vermeld zoals ze in de toonladder genoemd worden van laag naar hoog zoals een akkoord opgebouwd wordt. Slechts 2 regels:

Regel 1 betreft de basis-trappen 3 en 5:

Als deze trappen in het akkoord horen, dan worden ze niet vermeld.

Als (een van) deze trappen verhoogd of verlaagd of weggelaten moet(en) worden, dan worden ze wel vermeld met # of b of no er voor.

Regel 2: betreft de hogere oneven trappen 9,  11 en 13:

Voor elke extra oneven trap hoger dan 7 wordt een genoteerd, dus:

> betekent 9 erbij,  >> 9+11 erbij,  >>> 9+11+13 erbij.

Als het niet om deze opbouw gaat, of als deze trappen verhoogd of verlaagd moeten worden, dan worden ze expliciet vermeld, al dan niet met een # of b er voor.

Meer regels en tekens zijn niet nodig. Dat resulteert in het volgende:

Toonladder van A t/m de 13e trap:

A - B - Cis D - E - Fis - Gis A - B - Cis D - E - Fis

1   2    3  4   5    6     7  8   9   10  11  12  13

 

Huidige notatie(s): Akkoord-formule:  Mijn voorstel:

A                   1 3 5             A

A/Cis               1e omkering       A/Cis

A/E                 2e omkering       A/E

Amin (m)            1 b3 5            Ab3

A7                  1 3 5 b7          Ab7

AMaj7 (#7, Δ7, Δ)   1 3 5 7           A7

Amin7               1 b3 5 b7         Ab3/b7

Amin/Maj7           1 b3 5 7          Ab3/7

Asus2               1 2 5             A2no3

Asus4               1 4 5             Ano3/4

A5 (power)          1 5               Ano3

A6                  1 3 5 6           A6

Amin6               1 b3 5 6          Ab3/6

A7sus4              1 4 5 b7          Ano3/4/b7

Adim (°)            1 b3 b5           Ab3/b5

Adim7 (°7)          1 b3 b5 bb7       Ab3/b5/6

Amin7/b5 (Ø)        1 b3 b5 b7        Ab3/b5/b7

Aaug (+)            1 3 #5            A#5

A7/#5               1 3 #5 b7         A#5/b7

A7/9 (9)            1 3 5 b7 9        Ab7>

A7/9/11 (11)        1 3 5 b7 9 11     Ab7>>

A7/9/11/13 (13)     1 3 5 b7 9 11 13  Ab7>>>

Amaj9               1 3 5 7 9         A7>

Amaj11              1 3 5 7 9 11      A7>>

Amaj13              1 3 5 7 9 11 13   A7>>>

Amin7/9             1 b3 5 b7 9       Ab3/b7>

A7/b9               1 3 5 b7 b9       Ab7/b9

A7/b10 (7/#9)       1 3 5 b7 b10      Ab7/b10

A7add11             1 3 5 b7 11       Ab7/11

A7add13             1 3 5 b7 13       Ab7/13

Amu (μ)             1 2 3 5           A2

Er zijn nog veel meer akkoorden, maar elk akkoord kan zo genoteerd worden. Het enige wat wezenlijk verschilt t.o.v. de huidige notatie is 7 en Maj7 wat resp. b7 en 7 geworden is, maar dat is zo logisch dat men daar snel aan gewend zou moeten zijn. Je ziet ook niet meer dat een Dim7-akkoord een 7-akkoord is. Dat heb ik in dit systeem verlaten, bb7 wordt 6 (maar als iemand bb7 wil noteren, kan dat in dit systeem).

In deze notatie komt een # of een b (of no) altijd voor iets wat verhoogd of verlaagd moet worden. Zo ook bij de tonen zelf. Bijv. Ais wordt #A (geen A#).

Bijna alle tekens en termen kunnen weg zoals: mineur, min, m, -, Maj7,  #7,  Δ7, Δ, groot septiem, klein septiem, sus2, sus4, dim, °, verminderd, dim7, °7, half dim, Ø, half verminderd, aug, vermeerderd, overmatig, +, power, mu, μ, alt, add en andere tekens die men soms gebruikt.

Misschien wat rigoureus, maar zelfs het woord mineur heb ik verban-nen uit de akkoorden-notatie. Een vrolijk akkoord wordt een "3-akkoord" en een droevig akkoord een "b3-akkoord". Dat vind ik niet abstracter dan (de Franse woorden voor) "groot" en "klein" als er vrolijk of droevig bedoeld wordt.

Geen gedoe meer met inconsequenties, geen meerdere namen voor één akkoord, geen voorkeursnotaties en geen meningsverschillen. Je hoeft niet meer uit je hoofd leren wat er met een akkoord-symbool  bedoeld wordt en akkoord-formules zijn ook niet meer nodig. Mijn systeem geeft precies aan welke tonen er in een akkoord moeten (het zijn verkorte akkoord-formules) en het kan internationaal gebruikt worden. Je moet de toonladder kennen en twee regels uit je hoofd leren.

Voor gitaar geldt weer dat veel akkoorden niet in de juiste opbouw of  niet volledig gespeeld kunnen worden. Dat ligt niet aan de notatie, maar aan de (meest gebruikte) stemming van de gitaar.

Vereenvoudigen notatie intervallen

Het vereenvoudigen van de namen van de intervallen vind ik iets minder belangrijk, maar je kunt de vraag stellen; waarom nog steeds dat Latijn? Neem de letter i die staat voor "interval". Dit woord betekent in een aantal (grote) talen het zelfde. Verder gewoon weer de trappen van de toonladder gebruiken en alle termen skippen (groot, klein, rein, verminderd, vermeerderd, overmatig).

Huidige benaming:  Mijn voorstel:

Grondtoon / prime  i1

Kleine secunde     ib2 (ook i.pl.v. "halve toonafstand")

Secunde            i2  (ook i.pl.v. "hele toonafstand")

Kleine terts       ib3

Grote terts        i3

Kwart              i4

Verminderde kwint  ib5 (of verhoogde kwart) i#4

Kwint              i5

Overmatige kwint   i#5 (of verlaagde sext) ib6

Sext               i6

Kleine septiem     ib7

Grote septiem      i7

Octaaf             i8

Verlaagde none     ib9

None               i9

Verlaagde decime   ib10 (of verhoogde none) i#9

Decime             i10

Enz.               

Ik vond het leuk om een vereenvoudiging te verzinnen, maar men wil geen veranderingen dus het is zinloos. Als je ergens helemaal op-nieuw zou mogen beginnen zijn er misschien nog kansen (op Mars?).

 Deze pagina snel

 V E R G E T E N

bottom of page