Meer intervallen

 

Op de pagina "afstanden / intervallen" zijn de meest gebruikte intervallen beschreven maar dat was nog niet compleet. Op de pagina "uitgebreide toonladder" is beschreven dat de toonladder kan doorlopen tot een octaaf hoger. Ook hier horen namen van intervallen bij.

Onderstaand een schema uitgaande van de toon A maar dat had weer elke andere toon als uitgangspunt kunnen zijn. Elke interval is wel (mede) bepalend voor een specifieke klankkleur van een akkoord. Zie de symbolen tussen haakjes.

Op de pagina "afstanden / intervallen" zijn de begrippen hele en halve toonafstand beschreven. Een hele toonafstand komt overeen met een secunde (van secundo, tweede) de afstand van de 1e naar de 2e trap van de toonladder. Een halve toonafstand komt overeen met een kleine secunde.

Verder zie je weer de belangrijkste intervallen die in basis-akkoorden voorkomen, de grote en de kleine terts, de kwart, de sext en de grote en de kleine septiem.

Bij de kwint (de afstand van de grondtoon naar de 5e) gebruikt men de termen groot en klein niet. Een kwint heet gewoon een kwint. In geval van verhogen (#5) heet het in het Nederlands een vermeerderde of overmatige kwint, in geval van verlagen (b5) een verminderde kwint.

Ik stel hier dat een kwint "gewoon een kwint heet", maar een niet verhoogde of verlaagde kwint wordt ook een "reine kwint" genoemd (Engels; Perfect fifth). Overbodig, want want zonder die toevoeging "rein" is het al duidelijk dat het niet om een verhoogde of verlaagde interval gaat. Het is een verwarrend gebruik van de term "rein" omdat dat ook nog een andere betekenis heeft.

 

Men heeft het ook over een "reine kwart" en een "rein octaaf"  Ook overbodig. (nu niet proberen te begrijpen, uitleg pas in deel 3).

 

Het woordje "none" kom je nog wel eens tegen bij akkoord symbolen, maar meestal wordt daar het getal 9 voor gebruikt, al dan niet verlaagd. Zo ook bij de nog grotere intervallen 10, 11, 12 en 13.