top of page

Meer majeur akkoorden

Andere majeur akkoorden worden op precies dezelfde manier gemaakt als het op de vorige pagina behandelde A majeur akkoord. Op deze pagina worden 4 opeenvolgende majeur akkoorden gemaakt (uit de toonladder gehaald): E  F  Fis en G.

Eerst het rijtje van alle tonen vanaf de toon waarvan je een akkoord wilt maken. Daarna de formules er op los laten.

E majeur:

Alle tonen van E t/m E   : E F Fis G Gis A Ais B C Cis D Dis E

Formule majeur toonladder: T -  T  -  T  T  -  T -  T  -  T  T

Majeur toonladder van E  : E   Fis   Gis A     B   Cis   Dis E

Trappen                  : 1    2     3  4     5    6     7  8

Formule majeur akkoord   : 1e         3e       5e             

E majeur akkoord         : E         Gis       B              

F majeur:

Alle tonen van F t/m F   : F Fis G Gis A Ais B C Cis D Dis E F

Formule majeur toonladder: T  -  T  -  T  T  - T  -  T  -  T T

Majeur toonladder van F  : F     G     A Ais   C     D     E F

Trappen                  : 1     2     3  4    5     6     7 8

Formule majeur akkoord   : 1e          3e      5e             

F majeur akkoord         : F           A       C              

Voor het gemak doe ik even alles met het achtervoegsel "is", maar officieel behoort de toon Ais in de toonladder van F genoteerd te worden als Bes (niet proberen te begrijpen, reden komt later).

Fis majeur:

Alle tonen van Fis t/m Fis: Fis G Gis A Ais B C Cis D Dis E F Fis

Formule majeur toonladder :  T  -  T  -  T  T -  T  -  T  - T  T 

Majeur toonladder van Fis : Fis   Gis   Ais B   Cis   Dis   F Fis

Trappen                   :  1     2     3  4    5     6    7  8 

Formule majeur akkoord    :  1e          3e      5e              

Fis majeur akkoord        : Fis         Ais     Cis              

Officieel behoort de toon F in de toonladder van Fis genoteerd te worden als Eis           Eis ???????.......... en net geleerd dat er tussen E en F geen toon met "is" of "es" voorkomt. Dat klopt, er zit geen toon tussen E en F. De toon F wordt alleen anders benoemd. Maar ook dit niet proberen te begrijpen. Dit zijn mededelingen voor gevorderden zodat ik geen aanmerkingen krijg vanwege onjuiste notaties. Uitleg en juiste notaties komen pas in deel 3.

G majeur:

Alle tonen van G t/m G   : G Gis A Ais B C Cis D Dis E F Fis G

Formule majeur toonladder: T  -  T  -  T T  -  T  -  T  - T  T

Majeur toonladder van G  : G     A     B C     D     E   Fis G

Trappen                  : 1     2     3 4     5     6    7  8

Formule majeur akkoord   : 1e          3e      5e             

G majeur akkoord         : G           B       D              

Je ziet hierboven het G akkoord op 2 manieren op de gitaar. Het zijn 2 verschillende "grepen" voor hetzelfde akkoord.

Een akkoord is een bepaalde combinatie van tonen.

Een greep is een "vorm" op gitaar om een akkoord te "pakken"

Het Engelse woord voor "greep" is "shape" (vorm).

Elk akkoord is op een gitaar op vele manieren te pakken.

Voor al deze majeur-akkoorden geldt dat dat "majeur" niet vermeld wordt in de akkoord-naam (akkoord-symbool).

Voor de bovenstaande akkoorden wordt div. keren een zogenaamde "barre greep" gebruikt. De greep waar beginnende gitaristen altijd de meeste moeite mee hebben. Hiernaast een "E greep" die in z'n geheel één positie naar boven opgeschoven is d.m.v. het plaatsen van de wijsvinger over de hele breedte van de hals. Het is nu een F-akkoord geworden. Ook met sommige andere grepen kun je schuiven.

bottom of page