Muzikaliteit en meer

 

Muzikaliteit is deels aangeboren en is deels te ontwikkelen. Er zijn veel verschillende facetten die een rol spelen. De onderstaande punten vallen niet allemaal onder het begrip "muzikaliteit" maar hebben wel te maken met het functioneren als muzikant, al dan niet in een band.

- Gevoel voor feel, timing (zie ook verderop deze pagina)

- Gevoel voor dynamiek (zie ook verderop deze pagina)

- Gehoor voor zuiverheid.

- Juiste tempo inzetten en vasthouden.

- Gevoel voor balans (sta je in een band niet te hard of te zacht)

- Gevoel voor sound (gebruik je het juiste geluid)

- Geheugen voor melodie, akkoorden en de vorm van een heel nummer.

- Vermogen om bestaande muziek te ontleden (wie speelt wat en hoe).

- Relatief gehoor (zie vorige pagina)

- Vermogen om te noteren en te lezen (akkoorden-schema's of noten)

- Motoriek. Doen (zo nodig na lang oefenen) de spieren wat je wilt?

- Fantasie voor zowel soleren als begeleiden (improviseren)

- Anticiperen op improvisaties van anderen

- Organiseren (heb je altijd je zaakjes voor elkaar?)

- Kritiek verdragen (zie ook verderop deze pagina)

- Plezier hebben in oefenen en leren

- Interesse hebben in andere stijlen en het doorgronden daarvan.

 

Bewustwording:

De meeste top-muzikanten scoren op elk punt hoog. Bij de meeste hobby-muzikanten (zoals ik) zijn er meestal wel één of meer punten die beter kunnen. Je bent al een eind op streek als je je bewust bent van alle bovenstaande punten. Je kunt dan specifieke dingen trainen. Als bijv. je gevoel voor tempo niet optimaal is, kun je een poosje met een metronoom gaan spelen (werkt echt). Je kunt iets waar je niet zo goed in bent soms ook compenseren met iets anders. Als je geheugen slecht is, kun je misschien wel goed noteren en lezen. Als je niet zoveel fantasie hebt kun je door theoretische kennis gevarieerder leren spelen. Het doel heiligt de middelen, zullen we maar zeggen.

Feel, timing:

De begrippen "feel" en "timing" liggen dicht bij elkaar, maar er is wel een onderscheid te maken. Als je consequent in de maat kunt spelen spreekt men over een goede "timing". Als je daarbij ook nog specifieke subtiele kenmerken van één of meer stijlen beheerst, spreekt men over een goede "feel".

Dynamiek:

Dynamiek gaat om het aanvoelen of tonen of akkoorden zacht of hard, kort of lang, klein of breed (met alle gradaties daar tussenin) gespeeld moeten worden. Ik zie nog wel eens bands die alle nummers op één  volume doorspelen. Geen onderscheid tussen bijv. refreinen en coupletten. Uiteraard herken je de deuntjes en dat is voor veel mensen uit het publiek voldoende, maar wel jammer voor de wat muzikalere toehoorder.

Kritiek verdragen:

Muzikanten voelen zich soms zeer ongemakkelijk als er kritiek is op hun spel. In mijn jonge jaren was dat bij mij ook zo, maar daar heb ik mij al snel overheen gezet onder het motto "alle hulp is welkom". Als iemand iets vindt van mijn spel probeer ik altijd uit wat er als alternatief (hoe vaag ook) voorgesteld wordt. Dat kan soms tot verrassende resultaten leiden.

Muzikaal gehoor:

Als je jezelf regelmatig opneemt komen de zwakke punten meedogenloos naar voren. Het is handig als je dat zelf allemaal hoort. Je weet dan waar je aan moet werken. Nog handiger is als je alles al onder het spelen hoort. Een goed muzikaal gehoor is je beste leraar.

Plezier hebben in muziek maken is het belangrijkste:

Deze pagina zou kunnen suggereren dat je alleen maar muziek zou kunnen maken als je veel talent hebt en gezegend bent met een goed gehoor en heel hard oefent. Dat is natuurlijk niet het geval. Veel mensen  zien muziek maken als puur ontspanning. Vaak is het ook een sociaal gebeuren. Dat alleen al is waardevol, ongeacht het niveau.

Dan nog iets over noten lezen en les nemen:

Mensen die alleen geleerd hebben om van noten te spelen, hebben soms  de grootste moeite om iets uit het hoofd te spelen of in een band te spelen. Men heeft geleerd om een noot direct te vertalen naar een toon, anders gezegd, om de hersenen te laten fungeren als een snelle processor van de ogen direct naar de vingers. Dat moet ook, want nadenken kan niet want dan is de toon te laat. Men heeft de theorie w.o. de namen van akkoorden  doorgaans niet paraat. Dat is niet nodig want de noten zeggen immers precies wat de vingers moeten doen.

 

Iets uit het hoofd spelen vereist een andere benadering. In een band spelen is weer een geheel andere discipline. Ik heb muzikanten meegemaakt die na vele jaren les waanzinnig goed van noten konden spelen maar in een band geen idee hadden wat ze moesten doen als ze een akkoordenschema voor hun neus kregen. Zelfs na enige uitleg ging het niet werken. Het leek alsof hun vingers het gewoon niet deden zonder dat de ogen noten zagen. Dat was bijzonder frustrerend voor deze mensen, temeer omdat de rest van de band (een zooitje ongeregeld waarvan niemand ooit les had gehad) alles moeiteloos uit het hoofd kon spelen.

 

Het kost soms jaren om weer van de noten "los te komen" en ik adviseer om nooit alleen maar van noten te leren spelen. Ik ben niet tegen noten lezen, want voor bepaalde muziek of voor professionele begeleidings-muzikanten is het noodzakelijk, maar ik vertel dit omdat sommige mensen (kinderen) die hobbymatig muziek willen maken de verkeerde muziekles nemen. Het komt nog steeds voor dat leraren noten lezen het aller belangrijkste vinden, terwijl de leerling er niets aan heeft voor de muziek die hij/zij wil gaan spelen.

Les nemen bij een pop/rockschool:

Er zijn tegenwoordig (te) veel mensen met een conservatorium opleiding die als muzikant of als leraar bij een streekmuziekschool geen werk kunnen vinden. Een groot deel van deze mensen komt als leraar terecht bij privé pop/rockscholen. Aan kennis vaak geen gebrek dus bij deze scholen, maar het komt voor dat men niet of nauwelijks aandacht heeft voor theorie. De opvatting is dat het alleen maar "leuk" moet zijn. Men is bang dat men de leerling weg jaagt met die saaie theorie. Het zal duidelijk zijn dat ik dat klinkklare onzin vind. Mocht je op zo'n school zitten vraag dan bij alles wat je leert naar de theorie er achter. Daar heb je je hele leven plezier van.

                                                                                                                                                 

Guus van der Kleijn: https://www.muziektheorievoorbeginners.nl                  ®copywrite/auteursrecht

Muzikant - studio - componeren - muziektheorie voor beginners                    online sinds mei 2017

Jaap van der Kleijn: https://www.shoelaceproductions.nl

Muzikant - studio - componeren - produceren - mixen - masteren - lessen opnametechniek