top of page

Meer majeur toonladders

Nogmaals de majeur toonladder van A.

​Alle tonen van A t/m A   : A Ais B C Cis D Dis E F Fis G Gis A

Formule majeur toonladder: T  -  T -  T  T  -  T -  T  -  T  T

Majeur toonladder van A  : A     B   Cis D     E   Fis   Gis A

Trappen                  : 1     2    3  4     5    6     7  8

Er zijn 12 verschillende tonen en ook 12 verschillende majeur toonladders. Je kunt op elke toon beginnen met de "formule". Bijv. de majeur toonladder van E.

Eerst weer het rijtje van alle tonen, maar nu van E t/m. E. Dat is beginnen bij E en doortellen totdat je bij de volgende E bent. Verder gebeurt er exact het zelfde als bij de vorige berekening (van A).

​Alle tonen van E t/m E   : E F Fis G Gis A Ais B C Cis D Dis E

Formule majeur toonladder: T -  T  -  T  T  -  T -  T  -  T  T

Majeur toonladder van E  : E   Fis   Gis A     B   Cis   Dis E

Trappen                  : 1    2     3  4     5    6     7  8

Ook nu geldt weer dat anders klinkende toonladders van E en E akkoorden afgeleid worden van deze majeur toonladder van E. (zie ook vorige pagina)

Nog een, de majeur toonladder van C.

​Alle tonen van C t/m C   : C Cis D Dis E F Fis G Gis A Ais B C

Formule majeur toonladder: T  -  T  -  T T  -  T -   T  -  T T

Majeur toonladder van C  : C     D     E F     G     A     B C

Trappen                  : 1     2     3 4     5     6     7 8

Eerst weer alle tonen, maar nu van C t/m. C. De formule is weer het zelfde als bij de bovenstaande toonladders. Het toetsenbord (het klavier) is ontworpen vanuit de toonladder van C. Daarom bestaat de toonladder van C uit alleen maar witte toetsen. In deze reeks toetsen zie je de formule van de toonladder terug. Alle zwarte toetsen worden overgeslagen.

Als je een toetsenbord in de buurt hebt en je weet waar de C zit, is één blik voldoende om de formule van de toonladder te zien staan.

T - T - T T - T - T - T T

Vandaar dat men bij klassieke muziektheorie vaak begint met de toonladder van C. Dat is makkelijk omdat er geen zwarte toetsen in voorkomen, dus ook in het notenschrift geen kruizen of mollen. Maar ik wil dat je meteen het principe (de formule) weet, ongeacht de toon waar je van uit gaat omdat dat in de praktijk belangrijk is.

 

Ook nu geldt weer dat anders klinkende toonladders van C en C akkoorden afgeleid worden van deze majeur toonladder van C.

De tonen van een majeur toonladder worden ook aangegeven met de woordjes:

Do - Re - Mi Fa - Sol - La - Ti Do

T  - T  - T  T  -  T  - T  - T  T 

1    2    3  4     5    6    7  8 

Deze woordjes worden gebruikt om zangoefeningen te doen.

Do staat voor de toon waar je vanuit gaat en dat kan dus elke toon zijn.

In Franstalige gebieden is dit anders. De woordjes horen daar bij een bepaalde toon (bijv. Re is altijd de toon D) en men gebruikt het woordje "Ut" in plaats van "Do". De letters worden daar niet of nauwelijks gebruikt. 

 

In Duitsland gebruikt men de letters wel, maar de toon B wordt aangegeven als "H". De verlaagde B (Bes) wordt aangegeven als B. Oppassen dus als je iets in het Duits leest.

In Nederland en in Engelstalige landen is de muziektheorie nagenoeg het zelfde. Kleine verschillen met de Amerikaanse schrijfwijze behandel ik. Verschillen met andere landen behandel ik verder niet.

Terug naar de majeur-toonladder. Je kunt op elke toon beginnen met de formule, ook op een toon van een zwarte toets. Er zijn dus 12 majeur- toonladders te maken. Waar je ook begint, de klank blijft het zelfde, een vrolijk klinkende tonenreeks.

 

Het is niet zo dat je al die tonen van al die 12 majeur toonladders uit je hoofd moet weten, maar je moet wel de formule kennen. Als je dan bij een bepaalde toon begint, dan rolt de klank er vanzelf uit.

De majeur toonladder is het allerbelangrijkste in de muziektheorie.

De majeur toonladder wordt ervaren als een goed in het gehoor liggende  reeks tonen met een bepaalde klank. Deze klank dient ook als referentie voor alles wat er in muziek voorkomt. Hoe afwijkend iets ook klinkt, het klinkt altijd op een bepaalde manier t.o.v. de majeur-toonladder. Daarom kunnen we ook communiceren over de klank van muziek.

 

Leer de formule heel goed uit je hoofd, want alles wordt er van afgeleid. Het is de basis voor akkoorden, melodieën (ook meerstemmig), solo's, bas-partijen en anders klinkende toonladders.

T - T - T T - T - T - T T

1 - 2 - 3 4 - 5 - 6 - 7 8

Als men het heeft (of als ik het heb) over "de toonladder" bedoelt men de op deze pagina behandelde majeur toonladder. Er zijn ook vele andere toonladders die anders klinken, maar die hebben altijd een eigen naam, zoals bijv. mineur toonladder, blues toonladder, zigeuner toonladder, enz.

Ik wil niet blijven zeuren, maar ik adviseer om alleen verder te gaan als je de namen van de tonen en de formule van de (majeur)toonladder kunt dromen. Doe er desnoods een maand over. Je bent dan wat betreft het begrijpen van muziektheorie al op de helft. De rest is voortborduren op de stof die t/m. deze pagina behandeld is.

bottom of page