top of page

Inhoud theorie deel 2

Pagina: Stapelen tertsen

- Akkoorden construeren door het stapelen van tertsen.

- Op verschillende manieren naar akkoorden kijken.

Pagina: Laddereigen / toonaard / modulatie

- Laddereigen akkoorden.

- Functies laddereigen akkoorden.

- Toonaard, toonsoort, tonica.

- Dominant en subdominant.

- Modulatie 

- Volgorde klankkleuren

Pagina: Mineur toonladder

- Mineur toonladder afleiden van majeur toonladder.

- Natuurlijk mineur

- Verwantschap majeur en mineur.

Pagina: Kerktoonladders

- Ionisch, dorisch, frygisch, lydisch, mixolydisch, aeolisch, locrisch.

Pagina: Hoe klinken kerktoonladders?

- Korte beschrijving van de klank van alle kerktoonladders.

- Korte beschrijving van het gebruik van alle kerktoonladders.

Pagina: Verwantschap laddereigen akkoorden en kerktoonladders

- Wat de titel zegt

- Toonladders relateren aan toonaard of aan een akkoord

Pagina: Tonaliteit

- Schema van de tot nog toe behandelde theorie.

- Tonaliteitsbesef.

Pagina: Andere toonladders

- Beschrijving div. andere toonladders.

- Belangrijkste majeur toonladders.

- Belangrijkste mineur toonladders.

Pagina: Leidtonen en oplossen

- Het oplossen van dominant naar tonica.

- Beknopte uitleg over andere oplossingen.

Pagina: Mineur tonica

- Toonaard mineur.

- Laddereigen mineur akkoorden.

- Oplossen naar mineur tonica (harmonisch mineur).

- Bepalen toonaard.

Pagina: Moll-Dur en Dur-Moll

- Uitleg over de begrippen Moll-Dur en Dur-Moll.

Pagina: Kerktoonladders op gitaar

- 84 kerktoonladders spelen op gitaar met één vingerzetting.

- Suggesties voor andere vingerzettingen.

Pagina: Toepassen toonladders op gitaar

- Uitgebreide info over het toepassen van toonladders op gitaar.

- Voorbeeld en analyse.

- Soleren (improviseren) algemeen

Pagina: Transponeren

- Transponeren op verschillende instrumenten en de gevolgen.

Pagina: Basgitaar

- Behandelde theorie toepassen op de basgitaar.

Pagina: Schema's opschrijven

- Akkoordenschema opschrijven in maatschema.

- Voorbeeld.

Pagina: Afsluiting deel 2

- Korte beschrijving van wat je met de behandelde stof kunt.

bottom of page