top of page

Het A majeur akkoord

Ik ga als voorbeeld het A majeur akkoord construeren en uitgebreid behandelen. Hiervoor is de toonladder van A nodig plus nog een kleine formule.

​Alle tonen van A t/m A   : A Ais B C Cis D Dis E F Fis G Gis A

Formule majeur toonladder: T  -  T -  T  T  -  T -  T  -  T  T

Majeur toonladder van A  : A     B   Cis D     E   Fis   Gis A

Trappen                  : 1     2    3  4     5    6     7  8

Formule majeur akkoord   : 1e         3e       5e             

A majeur akkoord         : A         Cis       E              

Je ziet eerst een selectie uit alle tonen, de toonladder.

Vervolgens vanuit de toonladder weer een selectie, een akkoord

Het A majeur akkoord bestaat uit de 1e, 3e en 5e trap van de toonladder van A. Het heeft een vrolijke klank.

Ook op het bovenstaande gitaarhalsje zijn de tonen van het A akkoord ingetekend, alleen op de 3 dunste snaren, netjes in de juiste volgorde A, Cis E. De eerste toon A noemt men de "grondtoon" (Engels: root of  rootnote). De andere tonen (Cis en E) noemt men de harmonische tonen. Omdat het akkoord uit 3 tonen bestaat noemt men dit een "drieklank" (Engels: triad).

Als je een akkoordenboek voor gitaar raadpleegt zie je echter het volgende:

Je ziet 2 x een A, 1 x een Cis en 2 x een E.

Het is het vaak prettig om zo veel mogelijk snaren te gebruiken voor een volle klank.  Voor gitaar-akkoorden is de afspraak dat er tonen dubbel (of soms zelfs driedubbel) mogen klinken.

 

Ook hoeft het niet in de juiste volgorde omdat dat op een gitaar vaak niet mogelijk is. Wel moet de laagste toon de grondtoon zijn. Daarom staat er bij de dikke E-snaar een X (dat betekent dempen of niet aanslaan)

Ook als tonen dubbel klinken blijft het een drieklank. Het A majeur akkoord moet de tonen A, Cis en E in zich hebben. Er mogen geen andere tonen bij, want dan wordt het een ander akkoord.

Als er bij de akkoorden van een liedje alleen maar "A" staat, bedoelt men dit akkoord. Dat "majeur" wordt in de naam van het akkoord (een akkoord-symbool) niet gebruikt om de vrolijke klank aan te geven.

 

Soms wil men die vrolijke klank toch in een akkoord-symbool aangeven, maar dat is sterk af te raden want de term (de afkorting) "maj" in een akkoord-symbool betekent wat anders (wordt nog behandeld).

Als men (basis) meerstemmig A wil zingen, dan zijn de tonen A Cis E de 1e, 2e en 3e stem. Men zingt dan dus gewoon een akkoord. Dat geldt bijv. ook voor een blazerssectie. Bij zang mag je deze (basis) 1e stem echter niet verwarren met de "leadzang". Meerstemmigheid bij zang is een vak apart. Misschien maak ik daar nog eens een item over.

bottom of page