top of page

Majeur / mineur

Het vrolijk klinkende majeur akkoord is reeds behandeld. Het mineur akkoord heeft een droevige klank. Ook een mineur akkoord wordt afgeleid van de majeur toonladder met een eigen kleine formule. Hieronder als voorbeeld de constructie van het E mineur akkoord.

Alle tonen van E t/m E   : E F Fis G Gis A Ais B C Cis D Dis E

Formule majeur toonladder: T -  T  -  T  T  -  T -  T  -  T  T

Majeur toonladder van E  : E   Fis   Gis A     B   Cis   Dis E

Trappen                  : 1    2     3  4     5    6     7  8

Formule Majeur akkoord   : 1          3        5              

E Majeur akkoord         : E         Gis       B              

                                     /                        

Formule mineur akkoord   : 1       b3          5              

E mineur akkoord         : E       G           B              

De toon Gis, de 3e trap van de majeur toonladder van E maakt het E akkoord vrolijk.

De toon G geeft het E akkoord een droevige klank. Deze toon G komt niet in de majeur (vrolijke) toonladder van E voor.

Deze toon G geeft men in de akkoord-formule aan als b3 (mol 3). Dat betekent 1 toon lager dan de 3e trap van de toonladder.

Kruizen en mollen worden dus niet alleen gebruikt om tonen te verhogen en te verlagen. maar ook om "trappen" van een toonladder te verhogen of te verlagen.

 

Majeur bestaat uit trap  1   3  5 van de toonladder (een drieklank). Mineur bestaat uit trap  1  b3  5 van de toonladder (ook een drieklank).

De 3e trap van de toonladder is "karakteristiek" voor majeur. De verlaagde 3e trap (b3) is "karakteristiek" voor mineur. De 5e trap geeft geen specifieke klank of sfeer, maar maakt in beide gevallen het akkoord voller.

 

Ook bij de "formule" van mineur kun je weer elke toon als uitgangspunt nemen. Je kunt nu dus alle mineur akkoorden maken. Nog even een voorbeeld, maar dan met de toon C als uitgangspunt (als je een C mineur akkoord zou willen construeren):

​Alle tonen van C t/m C   : C Cis D Dis E F Fis G Gis A Ais B C

Formule majeur toonladder: T  -  T  -  T T  -  T -   T  -  T T

Majeur toonladder van C  : C     D     E F     G     A     B C

Trappen                  : 1     2     3 4     5     6     7 8

Formule mineur           : 1        b3         5              

C mineur akkoord         : C       Dis         G              

De toon Dis had hier Es moeten heten, maar ik doe nog steeds alles even met het achtervoegsel is. Niet van belang want Dis en Es is op een toetsenbord of een gitaar de zelfde toon. Uitleg in deel 3.

Als een akkoord Majeur (vrolijk) is wordt dat in een akkoord-symbool  niet aangegeven, maar mineur (droevig) wordt altijd aangegeven met kleine letters m of min.

bottom of page