top of page

Andere toonladders

Naast de 7 kerktoonladders zijn er nog een heleboel andere toonladders. Hieronder nog een aantal toonladders (alleen formules en een korte uitleg). Sommige toonladders horen bij een bepaalde stijl. Soms scheelt het maar één toontje met een kerktoonladder, maar dat geeft zo'n tonenreeks toch een speciale klank. Hoe toonladders gebruikt worden behandel ik op de pagina "Toepassen toonladders".

De kerktoonladders hebben allemaal 8 trappen, waarbij trap 1 dezelfde toon is als trap 8.  Dus 7 verschillende tonen. Bij de onderstaande toonladders gaat het ook van trap 1 t/m trap 8, maar er kunnen daar tussenin meer of minder tonen voorkomen. De majeur toonladder staat er steeds boven als referentie.

Majeur toonladder   : 1  -  2  -  3  4  -  5  -  6  -  7  8

Pentatonische Majeur: 1     2     3        5     6        8

Deze toonladder heeft maar 5 verschillende tonen (1 is de delfde toon als 8) Penta (Grieks) betekent 5. Het is de vereenvoudigde majeur toonladder

(vereenvoudigde ionische kerktoonladder).

Majeur toonladder   : 1  -  2  -  3  4  -  5  -  6  -  7  8

Pentatonische mineur: 1        b3    4     5        b7    8

Ook slechts 5 verschillende tonen. Het is de vereenvoudigde mineur-toonladder

(vereenvoudigde aeolische kerktoonladder)

Majeur toonladder   : 1  -  2  -  3  4  -  5  -  6  -  7  8

Blues toonladder    : 1        b3    4  #4 5        b7    8

Deze toonladder heeft 6 verschillende tonen. (deze toonladder is muzikaal afgeleid van pentatonisch mineur, maar opschrijven met een formule gebeurt met als basis de majeur toonladder) Deze mineur toonladder wordt zowel bij een mineur als majeur blues gespeeld.

Majeur toonladder...: 1  -  2  -  3  4  -  5  -  6  -  7  8

Blues uitgebreid:     1     2  b3    4  #4 5     6  b7    8

Deze toonladder heeft 8 verschillende tonen. Dit is geen officiële blues toonladder, maar de gewone blues toonladder is voor veel blues te beperkt.

Dit is een hele makkelijke vorm op gitaar, waar de tonen in voorkomen van

pentatonisch mineur, de blues toonladder en de dorische kerktoonladder.

Voor veel rock- en bluessolo's is deze tonenreeks het uitgangspunt.

Majeur toonladder   : 1  -  2  -  3  4  -  5  -  6  -  7  8

Harmonisch mineur   : 1     2  b3    4     5  b6       7  8

Twee typische mineur tonen (b3 en b6) Indien ook een b7 gebruikt was, was het de normale mineur (aeolische kerk) toonladder geweest. Een hele belangrijke toonladder. Zie ook de pagina's "Leidtoon en oplossen" en "Mineur tonica".

Majeur toonladder   : 1  -  2  -  3  4  -  5  -  6  -  7  8

Melodisch mineur    : 1     2  b3    4     5     6     7  8

Hier alleen de b3 als typische mineurtoon, zie ook pagina Leidtoon en oplossen.

Majeur toonladder   : 1  -  2  -  3  4  -  5  -  6  -  7  8

Gealtereerd         : 1  b2    b3 3     b5    b6    b7    8

Dit is een toonladder die heel veel in de Jazz gebruikt wordt.

Majeur toonladder   : 1  -  2  -  3  4  -  5  -  6  -  7  8

Bebob Majeur        : 1     2     3  4     5  b6 6     7  8

Nog een jazz toonladder. Dit is een gewone majeur (ionische kerk)toonladder met een extra b6.

Majeur toonladder   : 1  -  2  -  3  4  -  5  -  6  -  7  8

Dominant bebob Maj. : 1     2     3  4     5     6  b7 7  8

Ook een jazz toonladder. Dit is een gewone majeur (ionische kerk)toonladder met een extra b7. Beter nog, een mixolidische kerktoonladder met een extra 7

Majeur toonladder   : 1  -  2  -  3  4  -  5  -  6  -  7  8

Bebob mineur        : 1     2  b3 3  4     5     6  b7    8

Nog een jazz toonladder. Dit is de dorische kerktoonladder met een 3e trap toegevoegd.

Majeur toonladder   : 1  -  2  -  3  4  -  5  -  6  -  7  8

Zigeuner toonladder : 1     2  b3       #4 5  b6       7  8

Door de b3 is dit een mineur-ladder. Je ziet het groepje tonen #4 5 b6. Dit zijn 3 opeenvolgende tonen (rond de kwint). Je ziet ook 2 grotere intervallen (een kleine terts van b3 naar #4 en een kleine terts van b6 naar 7). Samen geeft dat de zeer speciale zigeuner klank.

Majeur toonladder   : 1  -  2  -  3  4  -  5  -  6  -  7  8

Hexatonisch         : 1     2     3     #4    #5    b7    8

Dit wordt ook de "hele toons toonladder" genoemd. Slechts 6 verschillende tonen. Hexa (Grieks) betekent 6. Men speelt steeds een hele toonafsand.

Majeur toonladder   : 1  -  2  -  3  4  -  5  -  6  -  7  8

Oktonisch half/heel : 1  b2    b3 3     b5 5     6  b7    8

Dit is ook een van de dim toonladders. Men speelt steeds een halve toonafstand en dan een hele. Oktonisch slaat op het feit dat deze toonladder 8 verschillende tonen heeft. Okto (Latijn) en Okta (Grieks) betekent 8. Deze toonladder scheelt 1 toon met de locrische kerktoonladder die ook bij een dim-akkoord gespeeld kan worden.

Majeur toonladder   : 1  -  2  -  3  4  -  5  -  6  -  7  8

Oktonisch heel/half : 1     2  b3    4  b5    b6 6     7  8

Zoals de bovenstaande oktonische toonladder, maar dan andersom, eerst een hele, dan een halve.

Majeur toonladder   : 1  -  2  -  3  4  -  5  -  6  -  7  8

Dim vereenvoudigd   : 1        b3       b5       6        8

Dit is een tonenreeks bestaande uit alleen de tonen die in het dim7-akkoord voorkomen. Slechts 4 verschillende tonen. Dit is (net als het akkoord) een opeenvolging van kleine tertsen. Ik vind dit altijd speciaal klinken bij een dim akkoord, vandaar dat ik het noem.

Majeur toonladder   : 1  -  2  -  3  4  -  5  -  6  -  7  8

Chromatische toonl. : 1  b2 2  b3 3  4  b5 5  b6 6  b7 7  8

Dit zijn alle tonen op een rijtje.

Er zijn er nog meer, maar hier wil ik het voorlopig even bij laten.

Belangrijkste majeur toonladders

Majeur           : 1  -  2  -  3  4  -  5  -  6  -  7  8  ook ionische kerktoonladder

Pentatonisch Maj.: 1     2     3        5     6        8  vereenvoudigd majeur

Lydisch          : 1     2     3    #4  5     6     7  8  kerktoonladder

Mixolydisch      : 1     2     3  4     5     6 b7     8  kerktoonladder

Belangrijkste mineur toonladders

Mineur           : 1     2  b3    4     5 b6    b7     8  ook aeolische kerktoonladder

Pentatonisch min.: 1        b3    4     5       b7     8  vereenvoudigd mineur

Dorisch          : 1     2  b3    4     5     6 b7     8  kerktoonladder (speciaal door 6)

Frygisch         : 1 b2     b3    4     5 b6    b7     8  kerktoonladder (spaans door b2)

Harmonisch mineur: 1     2  b3    4     5 b6        7  8  (iets minder mineur door 7)

Melodisch mineur : 1     2  b3    4     5     6     7  8  (nog minder mineur door 6 en 7)

bottom of page