top of page

Inhoud theorie deel 1

Pagina: Wel of geen noten lezen

- Het notenschrift is niet nodig voor inzicht in muziek.

- Het notenschrift wordt voor veel stijlen nauwelijks gebruikt.

Pagina: (start cursus) Tonen

- De namen van de tonen.

- Tonen verhogen (kruizen).

- Het octaaf.

- Tonen verlagen (mollen).

Pagina: Waarom tonen verhogen EN verlagen?

- Waarom er zowel kruizen als mollen gebruikt worden?

Pagina: Tonen gitaar

- De tonen op een gitaarhals.

Pagina: Stemmen gitaar.

- Verschillende manieren om een gitaar te stemmen.

Pagina: Majeur toonladder van A

- De constructie (formule) van de majeur toonladder.

Pagina: Meer majeur toonladders

- Meerdere voorbeelden van majeur toonladders.

Pagina: Inleiding akkoorden

- Inleiding klanken en functies van akkoorden.

Pagina: Het A majeur akkoord

- Constructie (formule) van het majeur akkoord.

Pagina: Meer majeur akkoorden

- Meerdere voorbeelden van majeur akkoorden.

Pagina: Majeur / mineur

- Het verschil tussen majeur en mineur.

- Het mineur akkoord.

Pagina: Tussenliggende tonen

- De tussenliggende (overgeslagen) tonen van de toonladder.

Pagina: Meer basis akkoorden

- sus4, 7, min7, maj7, 6, min6.

Pagina: Afstanden / intervallen

- Belangrijkste namen van intervallen.

- Hele en halve toonafstanden.

Pagina: Uitgebreide toonladder

- Toonladder over 2 octaven.

- Grotere akkoorden.

- Korte en uitgebreide akkoord-symbolen.

- add, no, no root, alt.

Pagina: Meer intervallen

- Overzicht intervallen over 2 octaven.

- Meer uitleg en Engelse benamingen.

Pagina: Nog meer akkoorden

- sus2, 7su4, dim7, min7/b5, dim, aug, power, mu.

Pagina: Omkering / slash / poly

- Omkeringen, slashchords, polychords.

Pagina: Afsluiting deel 1

- Opmerkingen over wat je o.a. op Internet kunt tegenkomen.

bottom of page